การเขียนสารบัญ และตัวอย่างสารบัญที่ถูกต้อง ทุกรูปแบบ

Click to rate this post!
[Total: 91 Average: 2.5]

เมื่อเราเขียนรายงาน หรือเขียนหนังสือ ซึ่งมีหลายบท หลายหน้า ตามหลักที่ถูกต้องจะต้องมีองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ ” สารบัญ ” นั่นเอง ในรายงานหรือหนังสือทุกเล่ม จะมีสารบัญอยู่ก่อนที่จะถึงหน้าของเนื้อหา หลายคนที่ต้องได้เขียนสารบัญยังไม่ค่อยเข้าใจ และไม่ทราบว่าหลักการเขียนสารบัญนั้นเป็นอย่างไร วันนี้เราจะเอาวิธีการเขียนสารบัญมาแนะนำให้กับคุณ พร้อมทั้งตัวอย่างการเขียนสารบัญที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะ


Advertisements


สารบัญ หมายถึง การนำเอาหัวข้อต่างๆ ที่อยู่ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตามหัวข้อ  ตั้งแต่หัวข้อแรก ไปจนถึงหัวข้อสุดท้าย และมีหมายเลขหน้า ที่อยู่ของหัวข้อนั้นๆ กำกับอยู่ ซึ่งผู้อ่านจะสามารถค้นหาหัวข้อ หรือเนื้อเรื่องที่ต้องการอ่าน ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การเขียนสารบัญ

วิธีการเขียนสารบัญ มีดังนี้

 

– ด้านบนสุด บรรทัดแรกให้เขียนคำว่า ” สารบัญ ” ตัวใหญ่และหนา จัดให้อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษด้านบน

– จากนั้นให้คุณเว้นลงมาอีก 1 บรรทัด แล้วเขียนคำว่า ” เรื่อง ” ไว้ด้านซ้ายมือสุด  และเขียนคำว่า ” หน้า ” ไว้ด้านขวาสุด

– ให้เว้นลงมาอีก 1 บรรทัด แล้วใส่หัวข้อแรกของเนื้อหาได้เลย เมื่อเขียนหัวข้อเสร็จแล้ว ให้จุด . (เครื่องหมายมหัพภาค) เรียงกันไปจนถึงด้านขวาสุดของหน้ากระดาษ แล้วใส่หมายเลขหน้า ที่หัวข้อเนื้อหานั้นๆ ปรากฏอยู่  โดยจุดที่เราเรียงกันไปนี้ ให้เว้นไว้ก่อนถึงหมายเลขหน้า 2 ช่องตัวอักษรนะคะ

– จากนั้นบรรทัดต่อมาก็ใส่ชื่อเรื่อง และหมายเลขหน้า เรียงลงไปเรื่อยๆ ตามลำดับ

– การเขียนหัวข้อ ไม่ควรเขียนให้มีความยาวมากจนเกินไปนะคะ

– ในตอนท้ายสุด จะเป็นหัวข้อ ” บรรณานุกรม ” ให้คุณเว้นช่วงจากหัวข้อที่อยู่ก่อนหน้าลงมา 1 บรรทัดนะคะ

– ในกรณีที่สารบัญของคุณมีมากกว่า 1 หน้า ในหน้าต่อๆ ไปคุณไม่ได้เขียนคำว่า ” สารบัญ ” ไว้ด้านบนอีกแล้วนะคะ ให้เขียนเฉพาะคำว่า ” เรื่อง ” ไว้ด้านซ้ายมือสุด  และเขียนคำว่า ” หน้า ” ไว้ด้านขวาสุดก็พอแล้วค่ะ

 

 ตัวอย่างการเขียนสารบัญตัวอย่างสารบัญ

 

นี่คือหลักของการเขียนสารบัญ และตัวอย่างการเขียนสารบัญรายงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเขียนสารบัญของคุณได้เลย แล้วการเขียนสารบัญจะเป็นแค่เรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ ถ้าบทความนี้เป็นประโยชน์กับคุณ ก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆ ของคุณ ที่เค้ากำลังอยากได้วิธีการเขียนสารบัญเหมือนกันนะคะ จะได้มีรายงานส่งให้กับอาจารณ์เป็นที่เรียบร้อยกันทุกคน


Advertisements