การเขียนจดหมายกิจธุระ อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างตัวอย่างจดหมายกิจธุระ

จดหมายกิจธุระนั้น หมายถึงจดหมายที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ สำหรับติดต่อเรื่องส่วนตัว หรือแจ้งให้ทราบเรื่องการงานต่างๆ ซึ่งจะไม่เป็นการติดต่อกันในเชิงธุรกิจนะคะ  สำหรับเพื่อนๆ ท่านใดที่กำลังค้นหาวิธีการเขียนจดหมายกิจธุระ และอยากได้ตัวอย่างจดหมายกิจธุระเพื่อนำไปเป็นแนวทาง คุณเข้ามาถูกที่แล้วจ้า  เพราะบทความนี้ทางทีมงาน TIPSZA ได้เรียบเรียงเนื้อหาของการเขียนจดหมายกิจธุระไว้อย่างละเอียด  คุณจะได้อ่านแนวทาง และเอาไปเขียนจดหมายกิจธุระได้อย่างถูกต้องมากที่สุดยังไงหล่ะ


Advertisements


ก่อนอื่นเรามาทราบถึงประโยชน์ของจดหมายกิจธุระกันก่อน  จดหมายกิจธุระมีประโยชน์คือ สามารถช่วยแจ้งข้อความบางอย่าง ที่ไม่สามารถพูดจากันโดยตรงได้  ใช้สื่อสารถึงกันแทนการพูดจา  สามารถใช้เป็นเอกสารสำคัญ  แบบเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงบางอย่างได้  และยังใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างคนที่ไม่รู้จักกันได้อีกด้วย อย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน ( Resume สมัครงาน ) ก็ถือว่าเป็นจดหมายกิจธุระประเภทหนึ่ง

 

 แนวทางการเขียนจดหมายกิจธุระ มีดังนี้

 

มารยาทของการเขียนจดหมายกิจธุระ

– กระดาษเขียนจดหมาย และซองจดหมายต้องมีความสุภาพ สีไม่ฉูดฉาด ไม่มีรอยยับ สะอาดเรียบร้อย กระดาษมีขนาดตามมาตรฐานของไปรษณีย์

– หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมาย

– ควรใช้ปากกาสีน้ำเงิน หรือสีดำเท่านั้น

– ไม่ควรใส่ของมีค่า ธนบัตร ลงไปในซองจดหมาย

– เขียนชื่อ ที่อยู่ ผู้รับเอาไว้อย่างชัดเจน

– เขียนคำนำหน้าชื่อผู้รับให้ถูกต้อง

– มีการเขียนคำขึ้นต้น และคำลงท้ายได้อย่างเหมาะสม

– ตรวจสอบดูการสะกดคำให้ถูกต้อง

– เขียนด้วยลายมือที่บรรจง อ่านง่าย สะอาดตา

 

 
 

องค์ประกอบของจดหมายกิจธุระ

– ด้านบนสุดขวามือ ให้เขียนที่อยู่ของผู้เขียนให้ชัดเจน

– บรรทัดต่อมาให้เขียนวัน เดือน ปี ที่ส่งให้เรียบร้อย

– บรรทัดต่อมาด้านขวามือสุด ให้เขียนชื่อเรื่องที่เราต้องการติดต่อ ว่าเราติดต่อเรื่องอะไร

– ต่อมาให้ระบุว่า เรากราบเรียนจดหมายฉบับนี้ถึงใคร

– หากมีไฟล์ หรือเอกสารต่างๆ แนบมาด้วย ให้ระบุใน ” สิ่งที่ส่งมาด้วย ” ว่ามีอะไรบ้าง

– จากนั้นก็เริ่มเขียนเนื้อหาของจดหมายได้เลย โดยมีคำเกริ่นนำก่อนตามมารยาท ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งวันที่นัดหมายให้เรียบร้อย  และมีบทสรุป หรือบทส่งท้ายของจดหมายไว้ด้านล่างของเนื้อหา

– หลังจากจบเนื้อหาของจดหมายแล้ว ให้เขียนแนวขอความอนุเคราะห์ อย่างคำว่า ” หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า………. ”

– มุมขวามือล่าง ให้ใส่ชื่อผู้เขียนจดหมาย ด้านล่างของคำว่า ” ขอแสดงความนับถือ ”  และบอกตำแหน่งต่างๆ ของตนเองให้เรียบร้อย

 

ตัวอย่างจดหมายกิจธุระ

ตัวอย่างจดหมายกิจธุระ

>> โหลดตัวอย่างจดหมายกิจธุระแบบไฟล์ Word ได้ที่นี่ <<

นี่คือวิธีการและแนวทางการเขียนจดหมายกิจธุระที่คุณสามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้  ใครที่กำลังต้องการเขียนจดหมายกิจธุระ  ต่อไปนี้คุณคงเขียนได้อย่างง่ายดายแล้วนะคะ  ขอให้ประสบความสำเร็จกับการติดต่อธุระทุกคนทุกท่านจ้า


Advertisements