จดหมายลากิจ และตัวอย่างจดหมายลากิจ

จดหมายลากิจ,ตัวอย่างจดหมายลากิจ

ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยเรียนหรือวัยทำงาน  หากเราต้องการที่จะลางานเพื่อไปทำธุระส่วนตัวของเรานั้น จะต้องมีการลางานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  ดังนั้นเราจะต้องได้มีการเขียนจดหมายลากิจขึ้นมา  แต่การเขียนจดหมายลากิจนั้น  เป็นเรื่องที่เรามักไม่ค่อยจะได้เขียนบ่อยซะด้วยสิ

» Read more