การเขียน Resume ภาษาอังกฤษ และตัวอย่าง Resume ภาษาอังกฤษ

การเขียน RESUME ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการเขียนประวัติการทำงาน คือการที่เราไม่รู้ว่าจะเน้นตรงจุดไหน  เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ที่ได้รับใบสมัครงาน และ Resume หลายร้อยฉบับต่อวัน  และยิ่งเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้ว  เรายิ่งต้องแสดงจุดเด่นของเราออกมาให้ได้ เพื่อให้คุณสมบัติของเราเข้าตาฝ่าย HR ของบริษัทที่เราไปสมัครงานนั่นเองค่ะ

» Read more