สมุนไพรไล่ยุง และต้นไม้ไล่ยุง มีอะไรบ้าง? มาดูกันเลย!!

สมุนไพรไล่ยุง

มนุษย์เรานี้ ได้รู้ถึงอันตรายของยุงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่แม้จะผ่านมานานหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบัน ยุงก็ยังคงเป็นตัวปัญหา ที่คอยสร้างความรำคาญและแพร่กระจายโรคภัยให้กับมนุษย์อยู่เสมอ เพราะเราไม่อาจกำจัดยุงให้หมดไปอย่างถาวรได้นั่นเอง เพราะเหตุผลทางด้านความสมดุลทางนิเวศน์วิทยา ฉะนั้นเราจึงควรป้องกันไม่ให้ยุงกัด ด้วยวิธีที่ถูกค้นพบมาช้านาน นั่นก็คือการใช้สมุนไพรไล่ยุงนั่นเอง  ซึ่งวิธีไล่ยุงเหล่านี้ได้ถูกสั่งสมมาจากบรรพบุรุษ จนตกทอดมาจนถึงรุ่นเราในปัจจุบัน

» Read more