เกลื้อนรักษายังไง เกิดขึ้นได้อย่างไร เรามีวิธีรักษาเกลื้อนมาบอก

เกลื้อน

เกลื้อนเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อราบริเวณผิวหนังชั้นตื้น โดยเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเกลื้อนนั้นมีชื่อว่า Pityrosporum Orbiculare ซึ่งเชื้อราตัวนี้จะมีอยู่บนผิวหนังชั้นตื้นของคนเราอยู่แล้ว โดยเฉพาะผิวหนังตรงบริเวณต่อมไขมัน เมื่อเรารักษาความสะอาดร่างกายไม่ดีพอ ปล่อยให้เกิดการหมักหมมของเหงื่อไคลมากๆ ประกอบกับภูมิต้านทานในช่วงนั้นของเราลดลง จะทำให้เชื้อรานี้เพิ่มปริมาณมากขึ้น และแสดงอาการออกทางผิวหนังซึ่งจะเห็นเป็นดวงเล็กๆ มีผิวหนังเป็นขุยและจะเพิ่มขนาดขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ในภาษาอังกฤษจะเรียกโรคเกลื้อนนี้ว่า Pityriasis Versicolor หรือ Tinea Versicolor โรคเกลื้อนนี้หากเรารักษาหายแล้ว ก็อาจจะกลับมาเป็นได้อีก ฉะนั้นควรใส่ใจเรื่องความสะอาดของร่างกายให้มากนะคะ

» Read more